direct naar inhoud van 4.5 Landschap
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

4.5 Landschap

Het plangebied maakt deel uit van het Nationaal Landschap Veluwe. De Veluwe bestaat uit bos en stuifzanden, afgewisseld met heidevelden. Aan de randen van de stuwwallen zijn al vroeg nederzettingen ontstaan. Daar zijn de essen en kampen te vinden; de heidevelden zijn overblijfselen van de schapenteelt. Op te intensief gebruikte stukken land sloeg de erosie toe en ontstonden zandverstuivingen, zoals bij Kootwijk.

Het plangebied betreft voormalig stuifzandgebied met nauwelijks reliƫf. In de directe omgeving van het zendergebouw is het landschap open: er staan weinig bomen en struiken. Naar het zuiden toe blijft het tamelijk open, maar naar het westen, noorden en oosten is na 100-200 m sprake van een halfopen tot plaatselijk een volledig gesloten landschap, veroorzaakt door opslag van Grove Den. Het terrein is aan alle kanten omsloten door opgaand bos van voornamelijk Grove Den.

Vanuit het noorden wordt het terrein doorsneden door het werkspoor. Het werkspoor wordt gebruikt als wandel- en fietsroute.

Het plangebied heeft een voor Nederland unieke uitstraling. Op een open vlakte staat zendgebouw A, dat vanwege zijn omvang, hoogte en architectuur een imposante uitstraling heeft. Het contrast tussen de openheid van de zendcirkel en de bebouwing van het complex Radio Kootwijk versterkt de visueel-ruimtelijke impact. Vanuit landschappelijk-visueel oogpunt is het gewenst dat de voormalige zendring wordt vrijgemaakt van hoogopgaande beplanting. Zo wordt de oorspronkelijke vrije ligging hersteld en ontstaan zichtlijnen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1006-von1_0004.jpg"

Figuur 4.2: Open zendcirkel

De drie korte golf zendgebouwen (C, D en E) liggen in een heidegebied op een afstand van ongeveer 1 km van gebouw A. In de directe omgeving van de korte golf zendgebouwen staan beuken en tamme kastanjes. Tevens ligt bij elk gebouw een betonnen (koel)vijver.