direct naar inhoud van 4.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

4.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Het buurtschap Radio Kootwijk omvat circa 40 woningen. Er zijn enkele voorzieningen aanwezig, zoals een sportveld. Het centrum van de buurtschap wordt gevormd door een parkje op de splitsing van de Radioweg met de Turfbergweg.

Buurtschap Gerritsfles omvat een tiental woningen en enkele recreatiewoningen. De voormalige camping Gerritsfles is opgeheven, met uitzondering van de aanwezige (voormalige bedrijfs)woningen.

Het plangebied heeft een eenvoudige, voornamelijk lineaire structuur, waarin nauwelijks een geplande samenhang is tussen de verschillende gebouwen. De meeste gebouwen staan aan de Radioweg en de Turfweg. De drie korte golf zendgebouwen C, D en E staan aan het onverharde deel van de Turfbergweg (Hoog Buurlosche Heide). De verkeerswegen worden geflankeerd door bospercelen die het groene karakter van het gebied bepalen. Alhoewel gebouw A (het zendgebouw) niet centraal is gelegen ten opzichte van de overige bebouwing, vormt deze door zijn imposante verschijning het hart van het radiocomplex. Rondom gebouw A ligt een open, cirkelvormig zendterrein. Ten aanzien van de gebouwen is er sprake van een functionele eenheid, omdat deze direct of indirect een relatie hebben met zendgebouw A.