direct naar inhoud van 3.9 Rijksbeschermd dorpsgezicht
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

3.9 Rijksbeschermd dorpsgezicht

Gelet op het bijzondere cultuurhistorische karakter van het zendcomplex bestaat de wens deze te beschermen door deze de status te geven van een beschermd dorpsgezicht (Monumentenwet). Het doel van de bescherming is dat karakter te behouden en een plaats te geven in de toekomstige ontwikkelingen. Het doel is dus niet om de huidige situatie te bevriezen of elke verandering tegen te houden. Wel is het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen niet ten koste gaan van de historische structuren die Radio Kootwijk zijn eigen identiteit en waarde geven.

De aanwijzing van een dorp, buurt of wijk als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is van nationaal belang en daarom een bevoegdheid van het Rijk. Voor Radio Kootwijk heeft het Rijk in maart 2009 het voorstel gedaan het aan te wijzen als rijksbeschermd dorpsgezicht. De reden daarvoor en wat de historische karakteristieken van Radio Kootwijk zijn, is beschreven in de zogenoemde 'redengevende beschrijving'. Het initiatief en de bevoegdheid tot het aanwijzen als rijksbeschermd dorpsgezicht, ligt bij het Rijk. De gemeente(raad) heeft in de procedure tot rijksbescherming alleen een adviserende rol.

In de Monumentenwet, waarop een aanwijzing is gebaseerd, staat dat de gemeenteraad ter bescherming van het dorpsgezicht een bestemmingsplan moet vaststellen. In dat plan moeten de historische karakteristieken vertaald worden naar bestemmingen en regels. Wanneer de ministers besluiten Radio Kootwijk aan te wijzen als beschermd gezicht, geven zij op dat moment ook aan of het bestemmingsplan voldoende bescherming biedt. Het is daarom van groot belang dat de daadwerkelijke aanwijzing ook is vertaald in dit nieuwe bestemmingsplan.