direct naar inhoud van 3.7 Passende beoordeling Radio Kootwijk
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

3.7 Passende beoordeling Radio Kootwijk

De realisatie van de herontwikkeling van Radio Kootwijk kan gevolgen hebben voor de "instandhoudingsdoelstellingen" voor het Natura 2000-gebied Veluwe. De passende beoordeling brengt de gevolgen van de herontwikkeling in kaart en concludeert in hoeverre er sprake is van "significante"effecten.

De passende beoordeling is een vervolg op een reeds eerder uitgevoerde voortoets uit 2006. Uit de voortoets is gebleken dat een significant effect niet kan worden uitgesloten. De passende beoordeling moet meer in detail aangeven wat mogelijke significante effecten zijn.

In hoofdstuk 6 wordt meer in detail op de passende beoordeling ingegaan.