direct naar inhoud van 3.5 Nota "Hallo Bandoeng... Hier Radio Kootwijk"
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

3.5 Nota "Hallo Bandoeng... Hier Radio Kootwijk"

Nadat bleek dat initiatieven van diverse ondernemers niet binnen de uitgangspunten voor de herbestemming pasten, heeft Staatsbosbeheer in 2008 aangegeven een passend plan voor de herontwikkeling te willen maken.

Het plan 'Hallo Bandoeng… Hier Radio Kootwijk' van Staatsbosbeheer is begin november goedgekeurd door burgemeester en wethouders van Apeldoorn en Gedeputeerde Staten van Gelderland. In dit plan voor de herontwikkeling van Radio Kootwijk staat de beleving van de ruimte centraal.

Het plan van Staatsbosbeheer leidt tot versterking van de bijzondere combinatie van uitzonderlijke cultuur en overweldigende natuur in het hart van de Veluwe. De monumentale gebouwen van het voormalige zendcomplex krijgen passende, nieuwe functies. Het omringende landschap wordt gekoesterd en verder ontwikkeld. Het bijzondere zendverleden is daarbij gebruikt als inspiratiebron.

Elementen in het plan zijn onder meer: ruimte voor cultuur, educatie, training en bezinning, ondersteunende horeca, enkele wooneenheden en een vergaderruimte voor de bewoners van Radio Kootwijk. Maar ook open verbindingen tussen de stuifzand- en heidelandschappen, zichtlijnen van en naar het hoofdgebouw van Radio Kootwijk en ruimte voor nieuwe wildernis.

Staatsbosbeheer heeft ‘Hallo Bandoeng… Hier Radio Kootwijk’ ontwikkeld in nauwe samenspraak met de betrokken overheden, de bewoners van Radio Kootwijk, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.