direct naar inhoud van 2.10 Structuurplan Landelijk Gebied (1994)
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

2.10 Structuurplan Landelijk Gebied (1994)

In het gemeentelijk Structuurplan Landelijk Gebied (SLG) worden (ruimtelijk) relevante sector- en facetbelangen afgewogen, waarbij tevens de gevolgen voor de langere termijn worden aangegeven (tot 2015). Het structuurplan biedt een raamwerk voor te herziene bestemmingsplannen buitengebied.
Het SLG deelt het landelijk gebied van Apeldoorn in zones in. Per zone wordt in een streefbeeld aangegeven hoe Apeldoorn in de toekomst om wil gaan met haar landelijk gebied. Deze streefbeelden zijn vertaald in een ontwikkelingskaart.
Het plangebied valt geheel binnen de zone 'Stuwwal/Veluwe'. Als beleidslijn geldt voor deze zone natuurbehoud. Binnen deze doelstelling kan recreatie zich kwalitatief ontwikkelen. Op kwaliteitsverbetering ge├źnte toevoegingen moeten niet bestaan uit meer van hetzelfde, maar een extra waarde geven aan het gebied en de recreatie. In de nota van wijzigingen van het SLG is toegevoegd dat kwaliteitsverbetering zich niet op meer ruimtebeslag moet richten.