direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de belangrijkste beleidskaders voor het plangebied. Gelet op de bijzondere ligging en de aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden hebben zowel Rijk, provincie als gemeente in hun beleidsstukken uitspraken gedaan over de (on)mogelijkheden van Radio Kootwijk en omgeving.