direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

1.2 Ligging en begrenzing

Het plangebied ligt midden op één van de hoogste delen van de Veluwe, tegen de grens met de gemeente Barneveld aan. Het plangebied omvat onder meer:

  • het voormalige zendcomplex Radio Kootwijk;
  • de buurtschappen Radio Kootwijk en Gerritsfles (inclusief de voormalige camping);
  • het 50 kV station van de NUON;
  • de omliggende bos- en natuurgebieden van de Veluwe;
  • overige gebouwen en bouwwerken.

Voor de plangrens is aangesloten bij de begrenzing uit het voornemen om Radio Kootwijk aan te wijzen als rijksbeschermd dorpsgezicht.

Het plangebied bedraagt in totaal ongeveer 500 ha. Op 10 december 2009 is het complex Radio Kootwijk in eigendom gekomen bij Staatsbosbeheer.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1006-von1_0001.jpg"

Figuur 1.1: Ligging plangebied

De diverse gebouwen en bouwwerken die deel uitmaken van het voromalig zendcomplex, worden vanuit de historie vaak aangeduid met een letter. In bijlage 1 is een kaart opgenomen met een overzicht van alle aanwezige gebouwen met de bijbehorende letteraanduiding.