direct naar inhoud van Artikel 19 vrijwaringszone - zichtlijn
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

Artikel 19 vrijwaringszone - zichtlijn

19.1 Gebruiksbepaling

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - zichtlijn':

  • a. kunnen Burgemeester en wethouders nadere eisen stellen aan de ligging van andere bouwwerken,
  • b. mag geen hoog opgaande beplanting worden aangebracht.
19.2 Ontheffing gebruiksbepaling

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het gebruiksverbod als bedoeld in lid 19.1 onder b indien de zichtlijnen op het hoofdgebouw door de hoogopgaande beplantingen niet onevenredig worden aangetast.

19.3 Verwijzing procedureregels ontheffing

Op het verlenen van ontheffingen als bedoeld in dit artikel zijn de in artikel 22, lid 22.1opgenomen procedureregels van toepassing.