direct naar inhoud van Artikel 16 Algemene gebruiksregels
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

Artikel 16 Algemene gebruiksregels

16.1 Strijdig gebruik

Als strijdig met de bestemming geldt:

  • a. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
  • b. het gebruik van bouwwerken voor een seksinrichting;
  • c. het gebruik van niet-bebouwde grond als permanente staan- of ligplaats van demonteerbare of verplaatsbare inrichtingen voor de verkoop van etenswaren en/of dranken;
  • d. het gebruik van niet-bebouwde grond als staan- of ligplaats voor kampeermiddelen buiten de daarvoor aangewezen gronden;
  • e. het gebruik van niet-bebouwde grond als staan- of ligplaats voor voor (menselijk of dierlijk) verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken, vaar- of voertuigen, arken of andere objecten, voor zover die niet als bouwwerk zijn aan te merken;
  • f. het gebruik van niet-bebouwde grond voor het opslaan, storten of bergen van al dan niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik noodzakelijk is voor of verband houdt met de het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden.
16.2 Ontheffing voor het meest doelmatige gebruik (toverformule)

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het gebruiksverbod en het in lid 16.1bepaalde, indien strikte toepassing van de verbodsbepaling zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door een dringende reden wordt gerechtvaardigd.

16.3 Verwijzing procedureregels ontheffing

Op het verlenen van ontheffingen als bedoeld in dit artikel zijn de in artikel 22, lid 22.1opgenomen procedureregels van toepassing.