direct naar inhoud van Artikel 3 Gemengd
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

Artikel 3 Gemengd

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. congres- en vergadercentra;
  • b. seminars en symposia;
  • c. educatie, opleiding en training;
  • d. tentoonstelling;
  • e. muziek-, theater- en filmvoorstellingen
  • a. opleiding, educatie en training;
  • b. therapie en coaching;
  • c. spiritualiteit, zingeving en filosofie;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 15 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen   100 % van het bouwvlak, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)'
 
Bestaand   Bestaand    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
SH 22/11/09: overkapping: 3 m
overig: 2 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel(s) bedraagt ten hoogste 1 m