direct naar inhoud van Artikel 10 Verkeer - Weg
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

Artikel 10 Verkeer - Weg

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Weg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen;
  • b. behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden;
  • c. fiets- en voetpaden;
  • d. parkeervoorzieningen;
  • e. bermen en groenvoorzieningen;
  • f. in- en uitritten;
  • g. rijwielstallingsvoorzieningen;
  • h. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken.

10.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 15 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       antenne-installaties: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m  
van de bouwhoogtebepaling zijn tunnels uitgezonderd  
10.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op de verkeersveiligheid, de bescherming van de cultuurhistorische waarden, nadere eisen stellen aan de omvang en situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.