direct naar inhoud van 4 (Milieu)planologische aspecten
Plan: Bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-von1

4 (Milieu)planologische aspecten

Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het bij het opstellen van een bestemmingsplan verplicht om inzicht te bieden in de relevante milieuplanologische aspecten. Met name wanneer door middel van een bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, zijn diverse milieutechnische onderzoeken noodzakelijk. Het bestemmingsplan 'Malkenschoten - Kayersmolen' is een beheersplan met een conserverend karakter. Aangezien in het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, hoeft voor de meeste milieutechnische aspecten geen specifiek onderzoek te worden verricht.