direct naar inhoud van 4.8 Kabels, leidingen en straalpaden
Plan: Bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-von1

4.8 Kabels, leidingen en straalpaden

In het plangebied lopen twee bovengrondse hoogspanningsleidingen. In het zuidelijk deel van het plangebied ligt een hogedrukaardgasleiding. In paragraaf 4.5.2 is hier reeds aandacht aan besteed.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1002-von1_0019.jpg"

In oost-westrichting wordt het plangebied doorkruist door een straalpad (KPN) De maximale bouwhoogte ten opzichte van NAP ligt tussen 109 en 99 meter binnen de grenzen van het plangebied. Het maaiveld binnen het bestemmingsplan ligt op circa 15 tot 18 meter boven NAP. De bestaande bebouwing in het plangebied is aanzienlijk lager dan deze hoogtematen en voorliggend bestemmingsplan maakt nieuwbouw van dergelijke hoge bebouwing ook niet mogelijk. Er hoeven in de regels derhalve geen specifieke bepalingen te worden opgenomen met betrekking tot de hoogtebeperkingen vanwege het straalpad.