direct naar inhoud van Artikel 28 wro-zone - wijzigingsgebied
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

Artikel 28 wro-zone - wijzigingsgebied

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat deze bestemming ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' wordt gewijzigd in de bestemmingen 'Wonen - Uit te werken' en 'Verkeer - Verblijfsgebied' indien de bedrijvigheid en/of de detailhandel is beƫindigd, waarbij de volgende uitwerkingsregels worden opgenomen:

  • a. op de gronden mogen uitsluitend woningen en de daarbij behorende bijgebouwen, nutsgebouwen en overige bouwwerken die voor de woonfunctie noodzakelijk zijn worden gebouwd;
  • b. de bouwhoogte van woningen mag niet meer bedragen dan 9 m;
  • c. de bouwhoogte van bijgebouwen en van nutsgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m;
  • d. de oppervlakte van een nutsgebouw mag niet meer bedragen dan 25 m2;
  • e. niet bebouwde grond mag uitsluitend worden gebruikt voor tuinen, groenvoorzieningen (speelplaatsen daaronder begrepen), verkeersdoeleinden en overige voorzieningen die voor de woonfunctie noodzakelijk zijn.